Chính sách đổi trả hàng

9 / 100

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

 1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Đảm Bảo đã được quy định trong Điều khoản Dịch vụ.

Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Đảm bảo thực hiện bởi Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Đảm bảo.

Chính Sách trả hàng và/hoặc hoàn tiền cho sản phẩm thuộc Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Mall được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm.

 1. Điều kiện yêu cầu trả hàng/hoàn tiền

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong các trường hợp sau:

 1. Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt, hoặc (iii) nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;
 2. Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
 3. Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (ví dụ: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
 4. Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
 5. Sản phẩm bị trả lại không phải là Sản phẩm hạn chế trả hàng;
 6. Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng (tuy nhiên Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm sẽ cần Người bán xác nhận lại những thỏa thuận này).

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 07 (bảy) ngày (đối với các sản phẩm thuộc Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Mall) và 03 (ba) ngày (đối với các sản phẩm không thuộc Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Mall) kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công. Riêng đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống và đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng), Người mua cần gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được cập nhật giao hàng thành công.

Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm.

Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm.

 1. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

 1. Quyền lợi của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm sẽ xem xét và quyết định cho Người mua được trả hàng/hoàn tiền, đồng thời thông báo (i) về yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua hoặc (ii) quyết định xử lý yêu cầu Trả hàng/hoàn tiền của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm cho Người bán trên Ứng dụng và/hoặc thư điện tử và/hoặc tin nhắn điện thoại. Người bán cần gửi phản hồi trong vòng 02 ngày lịch (hoặc thời hạn khác được quy định bởi Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm trong từng thời điểm) kể từ ngày nhận được thông báo của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm nếu không đồng ý với quyết định hoàn tiền của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm hoặc chưa nhận được hàng trả về/hàng trả về không thuộc các trường hợp mà Người mua được hoàn hàng/trả tiền hoặc hàng bị hư hỏng, mất mát trong quá trình hàng được hoàn trả. Sau thời gian này mà Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm không nhận được bất cứ phản hồi nào từ Người bán, Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm hiểu rằng Người bán hoàn toàn đồng ý với quyết định xử lý của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm và không có khiếu nại. Việc hoàn tiền cho người mua có thể được Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm cân nhắc thực hiện mà không cần Người mua phải hoàn trả hàng cho Người bán.

 1. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa trong Chính Sách Vận Chuyển Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm và gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hóa đơn VAT, tem phiếu bảo hành (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. Người mua bắt buộc phải quay video hoặc chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được và trong lúc đóng gói hàng trả về để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau.

 1. Chi phí trả hàng

6.1. Với hàng mua tại Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Mall, Người mua có thể lựa chọn trả hàng:

 1. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi hàng tại bưu cục”: Người mua không phải thanh toán bất cứ khoản phí vận chuyển nào cho việc trả hàng;
 2. Theo hình thức “Tự sắp xếp”: Người mua cần thanh toán trước chi phí vận chuyển cho việc trả hàng. Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm sẽ hoàn lại số tiền bằng với tiền vận chuyển mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển thông qua “Số dư tài khoản Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm” trên ứng dụng Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận.

6.2. Với hàng không thuộc Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Mall, Người mua có thể lựa chọn trả hàng:

 1. Theo hình thức “Lấy hàng hoàn trả tại nhà” hoặc “Gửi trả hàng tại bưu cục” để được hỗ trợ toàn bộ về chi phí và thủ tục trả hàng theo các điều khoản và hướng dẫnTheo hình thức “Tự sắp xếp”, theo đó:
 • Người mua được hỗ trợ một phần phí trả hàng trả hàng theo chính sách của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm khi Người mua đáp ứng được các điều kiện để được hỗ trợ. Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm sẽ hoàn trả khoản phí mà Người mua đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển cho việc trả hàng thông qua “Số dư tài khoản Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm” trên ứng dụng Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm trong thời hạn 3-5 ngày làm việc kể từ ngày Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua được chấp nhận; 
 • Người mua cần thanh toán phí trả hàng trực tiếp cho đơn vị vận chuyển trước khi gửi trả hàng (trừ trường hợp đã thỏa thuận với Người bán trong mục Chat trên Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm).
 1. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

7.1. Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: (i) Người bán xác nhận đã nhận được Hàng trả lại, hoặc (ii) Người mua chấp nhận đề xuất hoàn tiền không cần trả hàng của Người bán, hoặc (iii) Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được trả hàng/hoàn tiền và Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm quyết định cho Người mua được hoàn tiền khi Người mua đã gửi trả hàng cho đơn vị vận chuyển và đơn vị vận chuyển xác nhận đã nhận được hàng hoàn trả.

7.2. Trong trường hợp Người mua không có lịch sử vi phạm các chính sách, tiêu chuẩn cộng đồng của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm thì Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm trong một số trường hợp sẽ quyết định việc hoàn tiền ngay cho Người mua mà không cần phải chờ Người mua trả hàng hoặc đáp ứng các trường hợp được quy định tại Điều 7.1 nêu trên.

7.3. Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm sẽ tự động hoàn tiền cho Người mua trong trường hợp Người bán không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước.

7.4. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào Số Dư Tài Khoản Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm, Ví Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm, hoặc thẻ tín dụng/ ghi nợ của Người mua đã đăng ký với Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm. 

7.5. Đối với các trường hợp hoàn tiền ngay do Người bán đề xuất, số tiền hoàn trả sẽ do hai Bên tự thỏa thuận với nhau nhưng không được thấp hơn 50% giá trị của sản phẩm có phát sinh yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Trường hợp Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm nhận được khiếu nại từ Người mua vì lý do Người bán hoàn tiền thấp hơn 50% giá trị sản phẩm thì Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền cấn trừ từ Số Dư Tài Khoản Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm của Người bán đó số tiền chênh lệch (được xác định bằng 100% giá trị sản phẩm trừ đi số tiền đã hoàn lại cho Người mua) để thanh toán cho Người mua mà không cần phải thông báo hay được sự đồng ý của Người bán. Quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi trục lợi, đảm bảo tính minh bạch và công bằng của Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm.

 1. Liên lạc giữa Người bán và Người mua

Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm khuyến khích Người mua chủ động liên hệ với Người bán để thương lượng và giải quyết với nhau thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên hệ thống Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. .

 1. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm mà Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp đó, Người bán và Người mua cùng đồng ý rằng một khi Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho Người bán theo quy định của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Đảm Bảo, Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm có quyền tạm hoãn thanh toán cho Người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa Người bán và Người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho Người bán theo chính sách Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm Đảm Bảo, cả Người mua và Người bán đồng ý rằng Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kỳ trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng.

Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kỳ việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động nào của Đá Mỹ Nghệ Đức Tâm theo Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này.

GIỎ HÀNG CỦA BẠN